imsc-faviconfacebookrss

header a position

Жүйеге кіру

header-picture-kz
Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті
president

«Жаңа технологиялар, роботтану және автоматтандыру еңбек ресурстарына және адамдық капиталдың сапасына талаптарды күрделендіреді. Бұл жағдайларда мемлекеттің жетістігінің негізі және сұраныстарға жауап басты құндылық – адамды дамыту болып табылады »

Н. Назарбаев Қазақстан Республикасының Президентінің Қазақстан халқына жолдауынан. 2018 ж 5 қазан.

Вебсайт туралы

Бұл бөлімде Халықаралық Материалтану Орталығының ұжымы туралы ақпарат таба аласыз

Жаңалықтар

Барлық соңғы жаңалықтар және жаңалықтар архиві

RSS жаңалықтары

RSSке жазылу. Хабардар бол. RSS барлық жаңалықтарды көруге мүмкіндік береді

Біздің журнал

Халықаралық Материалтану Журналы

Сұрақтар

Сұрақтарыңыз бар ма? Бұл бөлімде сізді қызықтыратын сұрақты қоя аласыз, алғыс немесе ұсыныс білдіре аласыз

Жобаны дамытудың алғышарттары болып табылады: құрлықтағы жермен байланыстын болмауымен байланысқан республика аумағында бағасы жағынан қол жетімді коррозияға қарсы жабын жетіспеуі;ресейлік өндірушілерден жеткізудің белгілі арналарының болмауы; өндіруші өнеркәсіпті дамытумен байланыстырылған индустриалды-инновациялық дамыту мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру.

Агрессивтіорталардыңәсеріненметаллқұрылымдарыжойылып, сыртқытүріөзгеріп, қасиеттерінжоғалтады. Көміртектіболаттанжәнетөменлегірленгенболаттан, алюминийденжәнеоныңқорытпасынанжасалған, мысжәнеқорытпаларынанжасалған, мырышталғанметаллконструкцияларыкоррозияғаұшырайды. Әртүрліметалдардағытоттануқарқындылығыжәнебірдейсыртқыәсерлерібарқорытпаларәртүрлі, бірақбарлықметаллконструкцияларәлікүнгедейінжойылуғажатады. Сондықтанкоррозиялықәсердіболдырмауүшінметалдыкоррозияданқорғауқажет.

Металдыкоррозияданқорғаудыңеңәмбебап, үнемді, кеңтаралғанәдісіарнайыкоррозияғақарсыжабындарболыптабылады. Әрекет ету принципі – метал бетімен жақсы ілінісетін берік қабат құру. Қабық су өткізбейтін, бу өткізбейтін, агрессивті орта әсеріне қарсы тұра алатын болуы тиіс. Металдың коррозияға қарсы жабыны әртүрлі өлшемді, күрделілікті, конфигурациялы метал құрастырмаларын қорғауға мүмкіндік береді. Технология жеңілдігі құрылғыларын жалпыға қол жетімді етеді, осы жұмыста маман емес ұйымдар үшін де.

mcm2

 

1 сурет – Тістегеріштердегі тат

 

Коррозиямен күресу әдісін таңдау кезінде металдың өзінің ерекшеліктері ғана емес, сонымен қатар оны пайдалану шарттарыда ескеріледі. Процесс кезінде өзгеретін, химиялық процесстерде де кездесетін кешендік параметрлермен (температура, концентрация, қысым) ортада тасымалданатын металды қорғау әдісін таңдау қиындық туғызады. Практикада қолданылатын барлық коррозияға қарсы қорғауыштарды металға және ортаға әсер етуі сипаты бойынша бөлуге болады.

 

Жоба инвестициялық-тартымды болып табылады, кәсіпорынның барлық шығындарымен жоспарланған пайдасын ескерумен тиімділіктің интегралды көрсеткіштерімен дәлелденген. Көрсеткіштері 1 кестеде келтірілген.

 

1 кесте – Жоба тиімділігінің интегралды көрсеткіштері

 

Таза келтірілген құны (NPV), тенге.

80 000 000

Өзіндің құнын ақтау мерзімі (PP), ай.

51

Пайда индексі (PI)

0,47

Инвестицияның рентабелдік коэффициенті (ARR), %

15,44%